Bjelovar

Bjelovar je grad u Hrvatskoj, središte Bjelovarsko-bilogorske županije i Bjelovarsko-križevačke biskupije. Jedan je od mlađih gradova u Hrvatskoj, nastao 1756. godine, odlukom carice Marije Terezije. Planski je građen kao poligon i upravno sjedište Križevačke i Đurđevačke graničarske pješačke pukovnije. Ima pravilnu kvadratnu strukturu ulica u središtu grada. U gradu postoji višestoljetna tradicija proizvodnje mlijeka isireva pa se Bjelovar ponekad naziva i „gradom sira”
Grad Bjelovar je smješten na visoravni u južnom dijelu Bilogore (Sjeverozapadna Hrvatska) na 135 metara nadmorske visine. Bjelovar je sjedište Bjelovarsko-bilogorske županije, ali i prirodno, kulturno i političko središte ovog kraja.

Bjelovar je i prometno raskrižje u ovom kraju. Sijeku ga ceste od Zagreba za Osijek, zatim iz Varaždina i Koprivnice preko Čazme do Ivanić Grada i auto-ceste, a preko Daruvara na jednu stranu vode, za Viroviticu, a na drugu stranu za Pakrac i Lipik. Započela je i izgradnja brze ceste Zagreb - Bjelovar - Virovitica, koja će Bjelovar još bolje povezati sa Zagrebom, ali će biti i snažan poticaj razvoju gospodarstva. Do sada je dovršena dionica Zagreb -Vrbovec.

Grad Bjelovar zauzima ukupnu površinu od 191,9 km2, a administrativno obuhvaća još 31 naselje. Na tom prostoru danas živi oko 42.000 stanovnika.

Sa sjeveroistočne strane Bjelovara nalazi se duga i niska gora Bilogora, čija je prosječna visina od 200 do 250 m nadmorske visine.

Bjelovar se smjestio u sjeveroistočnom rubnom dijelu plodne lonjsko-ilovske zavale, podno jugozapadnih obronaka Bilogore. Položen je između rječica Bjelovarske i Plavničke. Područje lonjsko-ilovske zavale nalazi se između 120 i 160 m nadmorske visine.

Visoravan je nastala plitkim nadsvođenjem, no pri njenom oblikovanju sudjelovali su i rasjedni procesi. Tlo se sastoji od pliocenskih pjeskuljastih lapora i pješčanika s mjestimičnim manjim naslagama lignita. Starije kamenje nigdje ne dopire do površine. Kristalinske stijene su otkrivene u dubokim bušotinama.

Grad Bjelovar je klimatski prijelazan prostor umjereno kontinentalnih obilježja. Zime u ovom prostoru su umjereno hladne, a ljeta su topla. Pretežno je povoljan godišnji raspored padalina, a iznosi oko 900 mm godišnje. Godišnji je prosjek relativne vlažnosti 80 %.

Od vjetrova puše sjevernjak, koji je karakterističan za zimu, a istočnjak postaje jači u proljetnim mjesecima i vrlo je hladan, a može puhati i nekoliko dana neprekidno. Ljetni vjetar koji puše od lipnja do kolovoza je južni, topao, te povećava relativnu vlažnost i prethodikiši.

Srednja godišnja temperatura u Gradu Bjelovaru je oko 12° C, srednja siječanjska -0,4° C, a srednja srpanjska 20,6° C.

  • Magla: 48 dana godišnje
  • Mraz: 38 dana godišnje

Bjelovar je iznimno ugodan grad. 
Ekološki osviješten, dobivamo državne nagrade za uređenje parkova, zelenih površina, i posvuda su posebni kontejneri za boce, papir i ostalo. Općenito je milina za popodnevnu šetnju. Nema smrada smoga, ulice su vrlo čiste, 
Odličan grad za odrastanje, čist, uredan, miran, pomalo (nekima poprilično) dosadan ali ne i za one koji se znaju zabaviti. Ljudi su otvoreni, iskreni, 
Nitko vas ne gleda svisoka jer smo navikli na posjetitelje. Deset minuta s bjelovarčanima i već ste kao doma. Ako ste gladni, odite na pizzu u Palmu, odmah kraj Doma Kulture. Ako ste žedni, kafića je pun grad. Ako bi sladoled, Zagorje je najpopularnije ali Bobis kraj nekadašnjeg kina „Gorica“ ima bolji. Ne moram vam davati adrese, svaki bjelovarčan zna put, samo pitajte na ulici. 
Bjelovar

Grad Bjelovar